Brankári
Katarína
Smatanová
Obrancovia
Sandra
Hrehorová
Laura
Danížková
Dominika
Mandová
Sandra
Špaglova
Simona
Kantoríkova
Lenka
Rudločáková
Útočníci
Sofia
GANCÁROVÁ
Terézia
Holienková
Klára
Adamčíková
Zora
Obertová
Karolína
Ďatková
Gabriela
Trepáčová
Daniela
Michalcová
Záložníci
Sára
Kerešová
Michaela
Kubíková
Alžbeta Mária
Jakubová
Alžbeta
Pončková